ผลิตภัณฑ์

ข้าวสังข์หยด(ข้าวแดงสายพันธุ์ใหม่)

จำหน่ายข้าวสังข์หยด(ข้าวแดงสายพันธุ์ใหม่) 1 kg / แพค 150 บาท ราคาปลีก พร้อมส่งทั่วประเทศ *รับตัวแทนจำหน่ายข้าว

ข้าวกล้องหอมมะลิแดง

จำหน่ายข้าวหอมมะลิแดง 1 kg / แพค 109 บาท ราคาปลีก พร้อมทั้งส่งไปรษณีย์ รถทัวร์ทั่วประเทศ *รับตัวแทนจำหน่ายข้าว

ข้าวเหนียวเขี้ยวงูแม่จัน

จำหน่ายข้าวเหนียวเขี้ยวงู 1 kg / แพค 85 บาท (ราคาปลีก) ไม่รวมค่าขนส่ง *รับตัวแทนจำหน่ายข้าว

ข้าวหอมมะลิแท้

จำหน่ายข้าวหอมมะลิแท้ 1 kg / แพค 85 บาท (ราคาปลีก) ไม่รวมค่าขนส่ง *รับตัวแทนจำหน่ายข้าว

ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารพิษ

จำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ 1 kg / แพค 109 บาท ราคาปลีก ไม่รวมค่าขนส่ง *รับตัวแทนจำหน่ายข้าว

สินค้าแนะนำ

ข้าวไรซ์เบอรี่ ปลอดสารพิษ

จำหน่ายข้าวไรซ์เบอรี่ปลอดสารพิษ 1 kg / แพค 109 บาท ราคาปลีก ไม่รวมค่าขนส่ง *รับตัวแทนจำหน่ายข้าว

บทความ

ข้าวกล้องสมารถช่วยลดน้ำหนักได้

ข้าวไรซ์เบอร์รี ข้าวสายพันธุ์ใหม่ ธัญพืชเพื่อสุขภาพ

ไม่น่าเชื่อ ข้าวมีโปรตีน

Copyright 2016 by Chiangmaizone.com